Av. Dr. M. Cardoso, 833, s. 107 – Novo Hamburgo
Fone: (51) 3086-7600